Uudistuvat standardit aiheuttavat haasteita leikkipaikoille

Artikkeli on julkaistu alunperin Kiinteistölehden numerossa 2/2018.

Leikkipaikkojen kunnossapito ja turvallisuus ovat Kuluttajaturvallisuuslain mukaan leikkipaikan omistajan vastuulla. Kevään koittaessa onkin hyvä varmistua siitä, että kiinteistön leikkipiha tai liikunta-alue on talven jäljiltä jälleen valmis käyttäjiään varten. Viime vuoden kostea kesä ja syksy sekä talvella Etelä-Suomea myöten ankaraksi yltynyt pakkanen ja runsas lumi tuovat mukanaan lukuisia turvallisuusriskejä leikki- ja liikunta-alueille. 

 

Standardin uudistukset sisältävät muun muassa täsmennyksiä turva-alueiden vaatimuksiin ja jalkapallomaalien sekä uusien leikkivälineiden rakenteisiin liittyen

Tommi Törmänen, PlayCare

- Erityisesti vanhemmissa välineissä, joissa ei ole metallisia perustuksia, maansisäiset puurakenteet ovat erittäin alttiita lahovaurioille. Lisäksi luminen talvi on varmasti tuonut tullessaan aurausvahinkoja. Lisäksi turva-alustoihin sotkeutuu talven aikana aurattua hiekoitussepeliä, joka ajan myötä kovettuu vaaralliseksi, kertoo Lappset Group Oy:n leikki- ja liikuntapaikkojen elinkaaripalveluista vastaavan PlayCaren päällikkö Tommi Törmänen.

Suomen kansallisen lainsäädännön ohella leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuutta säädellään myös EU-tasolla. Oman lisämausteensa pihojen kunnossapitoon tuovatkin tänä keväänä uudistuvat EN 1176 ja EN 16579 –standardit. Yleiseurooppalaiset standardit säätelevät leikki- ja liikunta-alueiden välineitä, alueiden yleistä turvallisuutta ja erilaisia turvatestauksen metodeita. Uudistuneet standardit astuvat Suomessa voimaan, kun niiden suomenkieliset käännökset valmistuvat kevään aikana. Kuluttajaturvallisuuslain ohella EN-standardit ovat merkittävimpiä leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuden ja kunnossapidon ohjenuoria.

- Standardin uudistukset sisältävät muun muassa täsmennyksiä turva-alueiden vaatimuksiin ja jalkapallomaalien sekä uusien leikkivälineiden rakenteisiin liittyen, Törmänen valaisee. 

Lasten leikkiessä onnettomuuksiakin toisinaan valitettavasti tapahtuu, ja silloin vastuu on Kuluttajaturvallisuuslain mukaan ensisijaisesti alueen omistajalla. EU:n onnettomuusmääriä ja turvallisuusriskejä tutkivan EuroSafen vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen mukaan kiireellistä hoitoa vaativia vammoja syntyy leikkialueilla vuosittain 139 000 lapselle EU:ssa. Yleisimmäksi loukkaantumisia aiheuttavaksi leikkivälineeksi EuroSafen tutkimuksessa osoittautui lähes pihasta kuin pihasta löytyvä keinu. 
Onnettomuuksia nähdään Suomenkin arviolta noin 80 000 leikkialueella vuosittain runsaasti. Leikkialueiden kuluttajaturvallisuutta valvova TUKES ei tilastoi onnettomuusmääriä, mutta välinekohtaisia trendejä on havaittavissa Suomessakin. 

- Yksi paljon onnettomuuksia aiheuttava tuoteryhmä on viime vuosina yleistyneet trampoliinit. Tämä näkyy myös TUKESille tehdyissä ilmoituksissa. Taloyhtiön pihalle trampoliineja valitessa tuleekin huomioida, että ne soveltuvat julkisille leikkipaikoille. Lelustandardin EN 71-14 mukaiset trampoliinit ovat tarkoitettuja vain yksityiskäyttöön eivätkä ne sovellu taloyhtiön pihalle, kertoo TUKESin ylitarkastaja Arttu Mäkinen.

 

 

Leikkipaikkaonnettomuuksista tyypillisin on putoaminen. Leikkialueen turva-alustan standardien mukaisuudesta voi varmistua suorittamalla alustalle autoteollisuudestakin tutun HIC-testin (Head Injury Criterion), joka mittaa päävamman syntymistodennäköisyyttä tietyltä korkeudelta pudottaessa.

- Putoaminen aiheuttaa leikkipaikoilla paljon onnettomuuksia, ja tämän vuoksi turva-alustavaatimukset ovat perusteltuja myös taloyhtiöiden pihojen leikkipaikoilla. Putoamisen lisäksi erityisesti tulee huomioida myös muut vakavan onnettomuuden riskit, kuten kuristumis- ja kiinnijuuttumisvaarat. Vanhojakaan välineitä ei aina tarvitse päivittää uusiin, mutta ne eivät saa aiheuttaa vaaraa käyttäjälleen, Mäkinen toteaa.


 

Tommi Törmänen

Ylivoimainen enemmistö loukkaantumisista jää onneksi mustelmien ja naarmujen tasolle, mutta luunmurtumilta ja aivotärähdyksiltäkään ei aina vältytä. Valitettavasti Suomen leikkikentillä on vuosien saatossa tapahtunut myös muutamia kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Usein leikkipaikan asianmukainen huolto ja kunnossapito riittäisi tapaturmien ehkäisyyn.

- Esimerkiksi meillä kaikki tarkastajamme ovat suorittaneet Viherympäristöliiton myöntämän Inspect-sertifikaatin. Pyrimme siihen, että pystymme takaamaan asiakkaillemme mielenrauhan heidän leikki- ja liikunta-alueidensa lain- ja standardienmukaisuudesta, tarkastuspalveluja tarjoavan PlayCaren Törmänen tiivistää. 

* Oikaisu julkaistu Kiinteistölehden numerossa 3/2018

EU ei sääntele leikkipaikkoja
Suomen Kiinteistölehden maaliskuun numerossa, artikkelissa ”Uusiutuvat standardit aiheuttavat haasteita leikkipaikoille”, kerrottiin että ”Suomen kansallisen lainsäädännön ohella leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuutta säädellään myös EU-tasolla. Oman lisämausteensa pihojen kunnossapitoon tuovatkin tänä keväänä uudistuvat EN 1176 ja EN 16579 standardit”. 
Kuluttajapalveluita kuten leikki- ja liikunta-alueita koskevaa EU-sääntelyä ei tällä hetkellä ole. Standardit eivät ole säädöksiä.