Kuluttajapalvelusten turvallisuuden valvonta kuntien terveystarkastajilta TUKESiin

Jatkossa kuluttajapalvelusten valvontaa tehdään yhdestä virastosta käsin. Kaikkiaan ryhmään tulee 15 henkilöä joista leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuteen keskittyy pari kolme. Tulevan kesän aikana rekrytoidaan puolet ja loput vuoden kuluessa.

Ensimmäinen vuosi tulee olemaan reaktiivista, eli pääasiassa tutkitaan tapauksia tulleiden ilmoitusten mukaan. Vaikka tämän kesän aikana ei paljoa tarkastuksia tehtäisikään, kuntien kannattaa ylläpitää omavalvontajärjestelmäänsä tai jos sellaista ei ole, alkaa rakentamaan sellaista. Miksi? Koska jatkossa siihen (suunnitelmaan) ja sen käyttöön (tarkastusten ja huoltojen tekoon suunnitelman mukaisesti) tullaan kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota.
Kuvituskuva.

Iso muutos valvontakäytänteissä

Jatkossa kuluttajapalvelusten valvontaa tehdään yhdestä virastosta käsin. Kaikkiaan ryhmään tulee 15 henkilöä joista leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuuteen keskittyy pari kolme. Tulevan kesän aikana rekrytoidaan puolet ja loput vuoden kuluessa.  

Ensimmäinen vuosi tulee olemaan reaktiivista, eli pääasiassa tutkitaan tapauksia tulleiden ilmoitusten mukaan.  
Vaikka tämän kesän aikana ei paljoa tarkastuksia tehtäisikään, kuntien kannattaa ylläpitää omavalvontajärjestelmäänsä tai jos sellaista ei ole, alkaa rakentamaan sellaista. Miksi? Koska jatkossa siihen (suunnitelmaan) ja sen käyttöön (tarkastusten ja huoltojen tekoon suunnitelman mukaisesti) tullaan kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota.  
 

Kun samat henkilöt käyvät läpi eri kuntien turvallisuusasiakirjoja, he näkevät kunkin ratkaisun hyvät puolet. Tämä auttaa kehittämään kunnille annettavaa ohjausta niin, että omavalvonta ylläpitää riittävää turvallisuustasoa ja huolto estää alueiden ennenaikaisen rappeutumisen.

Valvonnan painopiste

TUKES tulee sijoittamaan uuden tiimin henkilöitä Helsingin lisäksi Tampereelle ja Rovaniemelle. Maantieteestä johtuen valvonnan painopiste ei voi enää olla kenttätarkastuksissa, vaan valvonnassa kiinnitetään huomioita siihen, miten toimija on järjestänyt turvallisuusjohtamisen ja riskienhallintansa. 

TUKES voi pyytää nähtäväksi kunnan turvallisuusasiakirjan, jonka osana on leikki- ja liikunta-alueiden turvallisuus. Hyvässä turvallisuusasiakirjassahan on listattuna kaikki leikki- ja liikunta-alueet, näiden tavallisuudesta poikkeavat riskit sekä tarkastus ja huoltosuunnitelma.  

Hyväkin turvallisuusasiakirja on lähes merkityksetön, ellei suunnitelmaa noudateta. Toimenpiteet osoitetaan tarkastusraporteilla ja huoltopöytäkirjoilla. Tässä korostuu työn tekeminen suunnitelmallisesti ja kirjan pitäminen tehdystä työstä.  
 

Muutoksen hyödyt

Suuri hyöty tässä muutoksessa on osaamisen keskittyminen ja kehittyminen. Terveystarkastajilla on ollut todella laaja vastuualue mutta uudet TUKESin tarkastajat voivat nauttia suhteellisen kapeaan sektoriin erikoistumisen ylellisyydestä.  

Kun samat henkilöt käyvät läpi eri kuntien turvallisuusasiakirjoja, he näkevät kunkin ratkaisun hyvät puolet. Tämä auttaa kehittämään kunnille annettavaa ohjausta niin, että omavalvonta ylläpitää riittävää turvallisuustasoa ja huolto estää alueiden ennenaikaisen rappeutumisen.   

Omalta osaltani kiitän terveystarkastajia hyvästä työstä tähän asti ja toivotan tuleville TUKESin tarkastajille antoisaa ja työntäyteistä kesää.  

(Kirjoitus perustuu tapaamiseen TUKESin turvallisuusinsinööri Jaakko Laitisen kanssa, jolla on tuoretta ja ensikäden tietoa tulevasta uudistuksesta.) 

Rovaniemellä 27.4.2016 

Esa Junttila
Esa Junttila
Toimitusjohtaja
Safe to Play Oy