Leikki- ja liikunta-alueiden järkevää kunnossapitoa

Usea blogimme koskee leikki- tai liikuntapaikan ylläpitoa ja korjaamista. Miksi näin?

Leikki- ja liikuntapaikkojen ylläpidolla ja korjauksella tarjoamme asiakkaillemme mielenrauhaa ja kustannussäästöjä ympäristöä kunnioittaen. Se on arvojemme mukaista toimintaa. Haluamme, että arvomme näkyvät kaikessa toiminnassamme, ja että niiden ympärille on mahdollista luoda liiketoimintaa, jossa voittajina olemme me ja asiakkaamme - yhdessä.

Ei näissä arvoissa ole mitään uutta ja mullistavaa. Ajattelemme vain että niiden täytyy olla enemmän kuin sanahelinää. Ne ovat aidosti osa toimintaamme ja osa meitä.

Miten nämä arvot sitten tulisi näkyä leikki- ja liikuntapaikan ylläpidossa?

Mielenrauhaa ja kustannussäästöjä ympäristöä kunnioittaen.

Budjetointiprosessin tulee olla yllätyksetön, ja niin myös toteutuvien kulujen. Hyvällä ja johdonmukaisella suunnittelulla voidaan ennakoida suurin osa seuraavan kauden tarpeista. Mielenrauhaa tuo muun muassa se, että budjetti on luotettava ja se, että sovituilla toimenpiteillä saavutetaan luvattu lopputulos. Tällä takaamme paremman turvallisuustason ja viihtyisämmän ympäristön lapsille ja aikuisille, leikkijöille ja liikkujille.  

On totta, että toinen haluaa säästää rahaa ja toinen taas käyttää rahansa fiksummin. Kaikki lähtee kuitenkin leikkipaikan elinkaaren monitoroinnista eikä haluttuun lopputulokseen päästä ainoastaan kertasuorituksia kilpailuttamalla. Kertasuorituksen hintaa voi helposti laskea alemmas ilman, että sillä on postiivisia vaikutuksia kohteen elinkaarikustannuksiin.

Ympäristöstä ja mielenrauhasta huolehtii PlayCaren väki.

Tähän tarvitaan yleensä jo järjestelmiä tai ainakin pitkälle vietyjä prosesseja, jotta kerättyä dataa voi hyödyntää riittävällä tasolla leikki- ja liikuntapaikan elinkaaren hallinnassa, mutta se on sen arvoista. Kun säästö on yhdessä kohteessa sen elinkaaren aikana 3000 – 6000 €, sillä on jo varsin iso vaikutus, kun kohteita on kokonaisuudessaan kymmenen tai enemmän.

Ympäristö ensin. Muunlaiset toimintatavat ovat jo auttamatta vanhentuneita.

Uskon vahvasti ajatukseen, että ympäristöä palvelevilla tuotteilla ja palveluilla voidaan saavuttaa tavoitteet kuten vanhoilla räjäytä ja rakenna uutta –menetelmilläkin. Ensin mainittu on vain kaikin tavoin kestävämpi niin ympäristön kuin oman taloudenkin näkökulmasta. Esimerkiksi kun leikkipaikkaa uusitaan yhdessä puistossa, voidaan poistettavia välineitä tai niiden osia hyödyntää toisessa puistossa. Käyttäjäkään ei useimmiten huomaa eroa uuden ja hyvin kunnostetun välineen välillä.

Tiedätkö, miten leikki- ja liikunta-alueet säilyvät mahdollisimman hyvässä kunnossa? Laadimme käyttöösi leikki- ja liikunta-alueen vuosikellon, jonka avulla voit suunnitella vuoden toimenpiteet jo etukäteen ja edesauttaa alueiden viihtyisyyttä myös jatkossa.

Jens Lindgren
Jens Lindgren
Myyntipäällikkö
PlayCare
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/