Leikkipaikan kunnossapidon budjetoinnissa huomioitavat asiat

Leikkipaikkojen kunnossapitoon täytyy varata resursseja, suorittaapa huollon itse tai ulkopuolisen toimesta.

Budjetointi onkin leikkipaikan vuosikellon tärkeimpiä kohtia.

Resurssit voivat olla niin omia työntekijöitä, tai ulkopuolisen urakoitsijan erikoisosaajia. Kun käytettävissä on omaa väkeä, tulee varmistaa että heidän osaamisensa on kunnossa ja heillä on tarvittavat työkalut, koneet, osat ja ohjeet ja lisäksi aikaa työn suorittamiseksi.

Moni kuitenkin juuri aikaresursseihin vedoten tarvitsee apua ulkopuoliselta urakoitsijalta, mikä on myös muun budjetoinnin näkökulmasta hieman yksinkertaisempaa, kun urakoitsija itse varmistaa että osaaminen, työkalut ja koneet ovat kunnossa.

  • Tarkastukset

Standardi EN1176 määrittelee toimenpiteiksi vuotuiset, toiminnalliset ja silmämääräiset tarkastukset. Väitän, että hyvillä muistilistoilla sekä lyhyellä perehdytyksellä, kuka vaan riittävällä teknisellä taustalla pystyy tekemään leikkipaikan toiminnallisen sekä silmämääräisen tarkastuksen.

Vuotuinen tarkastus on asia erikseen, mikä kokemukseni mukaan vaatii asiaan paneutumista kokopäiväisesti tai ainakin lähes kokopäiväisesti. Sanotaan, että pelkkä koulutus ei riitä vaan ammattitaito tulee työkokemuksesta. Tämä onkin varmasti totta. Tarkastin aikoinaan kokopäiväisesti lähes 700 leikkipaikkaa vuodessa, mutta nyt kun olen siirtynyt enemmänkin hallinnolliselle puolelle, ja vaikka yritän pysyä päivitettyjen sekä uusien standardien tasalla on osaamisessani selkeä vaje verrattuna kokopäiväisiin tarkastajiimme. Tulee siis arvioida, pystyykö oma organisaatio suorittaa kaikkia tarkastuksia, vai olisiko osa tai kaikkia parempi ulkoistaa. Budjetoinnin tarve riippuu siis pitkälti omista tarpeista.

  • Koulutukset

Todettiin, että erinomainen osaaminen tarvitsee kaksi asiaa. Koulutusta ja työkokemusta. Työkokemus on aika itseselitteinen, opitaan tekemällä, mutta miten ja missä voi kouluttautua?

Koulutuksia järjestää moni taho Suomessa, joista tunnetuin on varmasti Viherympäristöliitto. Moni muu taho järjestää myös suppeampia sekä tilaajan tarpeisiin perustuvia koulutuksia. Mekin PlayCarella olemme jo vuosia järjestäneet käytännönläheisiä perehdytyksiä leikkipaikan toiminnallisesta ja silmämääräisestä tarkastuksesta sekä rutiinihuollosta eli leikkipaikan vuosihuoltoon liittyvistä toimenpiteistä.

Koulutuksia voikin tilata räätälöidysti omiin tarpeisiin, mikä minusta on suositeltavin vaihtoehto. Jos aihe on ajankohtainen, on koulutettavakin varmasti innostuneempi oppimaan. Koulutusten järjestäminen säännöllisesti on nykyään tarpeen. Enää ei riitä, että käydään koulutuksessa kerran kymmenessä vuodessa, vaan osaamistaan tulee päivittää vuosittain tai vähintään kun alalle tulee uusi standardi tai vanhaa päivitetään Suomen standardisoimislautakunnan toimesta.

  • Korjaustyö ja varaosat

Miten budjetoida tulevia rikkoutumisia ja haasteita, jotka eivät ole vielä toteutuneet? Tämäpä onkin hyvä kysymys.

Kokemukseni mukaan on meillä tässä asiassa Suomessa eniten petrattavaa. Osa leikkipaikkojen omistajista budjetoi liian suuria summia jo hyvässä kunnossa oleviin kohteisiin, osa ei budjetoi edes kaikista vaarallisimpien puutteiden korjaamiseen. Hyvän tasapainon löytäminen on tässäkin asiassa tärkeää. On sanomattakin selvää, ettei voida budjetoida kaikkien syysmyrskyjen tai ilkivallan varalle. On paljon rikkoutumisia, joita ei ole mahdollista ennakoida. 

VINKKI! Dokumentoi kohdekohtaisesti leikkipaikkahankinnat, kuten korjaustyö ja varaosat tulevia budjetointeja varten.

Tärkeintä on, että vuosihuoltoon varataan riittävästi resursseja. Tässä suosittelen tutustumista dokumentaatioonne, esimerkiksi tietoon siitä millaisia varaosia olette tilanneet aikaisempina vuosina, ja käytätte nämä luvut budjetoinnin pohjana.

VINKKI 2! Tilaa usein tarvitsemanne varaosat jo alkuvuodesta, jolloin pääsette nopeasti korjaamaan ilmenneet ongelmat.

Hyvä nyrkkisääntö on, että kannattaa budjetoida ainakin 500 – 1 000 euroa leikkipaikan vuosihuoltoon sen koosta ja käyttöasteesta riippuen. Tällä summalla saakin jo tärkeimmät kuluvat osat uusittua, kuten keinuistuimet ja keinulaakerit.

Isompia yksittäisiä korjauksia voidaan ennakoida tarkan vuositarkastusraportin pohjalta.

PlayCare luo usean asiakkaan Pitkän Tähtäimen Suunnitelman (PTS) tarkastusraporttien perusteella.

Puuttuuko teiltä vielä pitkän tähtäimen suunnitelma leikki- ja liikuntapaikkojen kunnossapidon avuksi? Tarvitsetteko apua budjetoinnin suunnitteluun?

Ollaan yhteydessä!

Jens Lindgren
Jens Lindgren
Myyntipäällikkö
PlayCare, p. 040 746 3608
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/