Kuka on vastuussa leikkipaikan ylläpidosta?

Leikkipaikoista nauttii niin pienet kuin isot käyttäjät, oman talon väki vieraineen ja jopa naapuritkin joissain tapauksissa. On siis tärkeää että pihalla on turvallista kulkea, ja että mahdolliset riskit on minimoitu. Mutta tiesitkö, että sinä leikkipaikan omistajana kannat tästä vastuun?

Kuluttajaturvallisuuslakimme sanoo leikkipaikan omistajille näin:

Toiminnanharjoittajan on olosuhteiden vaatiman huolellisuuden ja ammattitaidon edellyttämällä tavalla varmistauduttava siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot kulutustavarasta ja kuluttajapalvelusta, ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit. (KuTuL 22.7.2017/920, 5§)

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Ehkä auttaa jos palastellaan tämä huolellisuusvelvollisuus sopiviin osiin. Leikkipaikasta ei saa aiheutua vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle.

Tämä on varsin yksiselitteistä. Leikkipaikan välineet tulee olla ehjät ja alueelle sekä sen käyttäjille sopivat. On arvioitu, että jopa yli 60 % kaikista leikkivälineisiin liittyvistä onnettomuuksista liittyvät leikkivälineestä putoamiseen. On siis ensiarvoisen tärkeää, että esimerkiksi leikkivälineen seinät ja verkot ovat ehjät ja estävät tehokkaasti välineestä putoamisen, ja alusta riittävän pehmeä jos joku kuitenkin sattuisi putoamaan välineestä.

 

Leikkipaikan omistajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot leikkipaikasta

Mitä tietoa leikkipaikan omistajalla voisi olettaa olevan? Lähtökohta voisi olla, että leikkipaikan omistaja tietää ainakin seuraavat asiat:

1. Leikkipaikan tai –paikkojen määrä ja sijainti

2. Millaisia leikkivälineitä leikkipaikalla on, niiden ikä sekä valmistajat

3. Valmistajien huolto-ohjeet välineiden oikeanlaista ylläpitoa varten

 

Muutakin tietoa voi olla tarpeen, kuten ymmärrys käyttäjien ikärakenteesta ja käyttäjämääristä sekä leikkipaikan lähialueen muista rakenteista.

Leikkipaikan omistajan on arvioitava leikkipaikkaan ja sen käyttöön liittyvät riskit 

Jokaisella leikkikentällä on sekä ulkoiset ja sisäiset riskitekijänsä.

Sisäiset riskitekijät voidaan helpostikin ennakoida esimerksiksi korjaamalla kuluneita osia ennen niiden rikkoutumista, poistamalla huonokuntoista puustoa ennen suurten oksien katkeamista ja puhdistamalla turva-alustoja säännöllisesti ennen kuin kovettuvat liikaa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu ylläpito poistaa varmastikin suurimman osan tämänlaisista riskeistä.

Ulkoisiin riskitekijöihin lukisin sellaiset seikat joihin emme voi suoraan vaikuttaa, kuten lumen tuloon ja myrskyihin, tai leikkipaikan läheisyydessä sijaitseviin vesistöihin ja vedentäyttämiin ojiin. Näiden vaikutusta turvallisuuteen voimme kuitenkin minimoida kehittämällä ulkoisia riskitekijöitä huomioivia prosesseja. Uusi lumi harjataan välineiden tasanteilta. Aidat asennetaan leikkipaikan ja vilkasliikenteisen tien tai vesistön väliin.

Säännöllisillä turvallisuustarkastuksilla voimme ennaltaehkäistä ja minimoida niin sisäiset kuin ulkoisetkin riskitekijät. Ulkoleikkipaikkastandardit EN1176 ja EN1177 ovat hyvä pohja leikkipaikan riskien tarkastelulle, ja kouluttautunut leikkipaikan tarkastaja osaa myös tehdä kattavan riskianalyysin leikkipaikan kustakin riskistä. Leikkipaikkaa on myös tärkeä tarkastaa kokonaisuutena oheisrakenteineen ja alustoineen, eikä vain yksittäisiä välineitä.

Vaikka kiinteistönomistajan vastuu on suuri ja huolellisuusvelvollisuus leikkipaikoilla korostettu, ei peli ole kenenkään kohdalla menetetty ja jokainen keskustelu leikkipaikan purkamisesta vastuun vuoksi on turha. Pienilläkin toimenpiteillä voi saada suurta muutosta aikaiseksi pihan turvallisuudessa. Aloita kartoittamalla mahdolliset riskitekijät!

Tarvitsetko apua leikkipaikan turvallisuustason arvioinnissa?
Jens Lindgren
Jens Lindgren
Myyntipäällikkö
PlayCare, p. 040 746 3608
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/