Miksi leikkivälineiden huoltaminen on tärkeää?

Leikkipaikoista nauttivat niin pienet kuin isot käyttäjät, oman talon väki vieraineen ja jopa naapuritkin joissain tapauksissa. On tärkeää, että pihalla on turvallista kulkea, ja että mahdolliset riskit on minimoitu. Tiesitkö, että sinä leikkipaikan omistajana kannat tästä vastuun? Miten voimme vaikuttaa leikkivälineiden huollolla kestävään kehitykseen, kustannusten optimointiin sekä lastemme turvallisuuteen?

Ylikulutus on globaali ilmiö. Käytämme raaka-aineita vuosi vuodelta nopeammin kuin mitä maapallo pystyy tuottamaan uutta tilalle. WWF on kertonut, että esimerkiksi suomalaisten laskennallinen ylikulutuspäivä oli vuonna 2019 5. huhtikuuta. Olemme velkaa tuleville sukupolville turvallisen tulevaisuuden. Tästä syystä meidän kaikkien on varmistettava, että saamme mahdollisimman suuren hyödyn investoinneistamme esimerkiksi varmistamalla leikkipuistojen mahdollisimman pitkää elinkaarta. 

Leikkipaikan rakentaminen on mille tahansa kunnalle, kaupungille tai muulle toimijalle suuri investointi. Samalla tiedostamme, että kustannuspaineet ovat lisääntyneet. Siirtämällä osan investointivaroista ylläpitoon varmistamme, että leikkipaikan elinkaarikustannukset pysyvät maltillisena. 

  • Esimerkki huollon vaikutuksesta elinkaarikustannuksiin

Investoidessa 10 000 € pieneen leikkipaikkaan 15 vuodeksi, on leikkipaikan elinkaarikustannusta n. 667 € vuodessa.

15 vuoden paikkeilla alkaakin moni toimijaa harkitsemaan leikkipaikan poistamista tai uusimista, koska se yksinkertaisesti näyttää ikääntyneeltä. Kun investoitaisiin tässä vaiheessa pienempi summa leikkipaikan kevyeen saneeraukseen, sanotaan 3500 €, voidaan leikkipaikan elinkaarta hyvin todennäköisesti jatkaa vielä toiset kymmenen vuotta. Elinkaarikustannus kokee positiivisen muutoksen tästä huoltotoiminnasta, ollessa vuositasolla enää 540 €.

Kustannussäästö vuositasolla ei näin pienessä puistossa yksittäin ole merkittävä, mutta kuvitelkaa että omistatte ja ylläpidätte kymmeniä, ellei satoja leikkipaikkoja. Mitä voisittekaan saada aikaiseksi säästyneellä rahalla?

 

Huollon vaikutus lasten ja puiston muiden käyttäjien turvallisuuteen onmerkittävä, ja huollon oikea-aikaisuus on keskeinen tekijä turvallisuusajattelussa. Jokaisen leikkipaikkatoimijan tulee päättää, halutaanko korjata turvallisuuspuutteet tai ennaltaehkäistä niitä. Tämä on ehkä tärkein asia leikkipaikkojen huollossa sekä turvallisuusstrategiassa. Kokemukseni mukaan väline rikkoutuu käytössä, eikä esimerkiksi, kun leikkipaikalla ei ole käyttäjiä. Jos siirretään painopiste korjauksista ennaltaehkäisevään työhön, ehkäisemme suurella todennäköisyydellä sekä pienempiä että vakavimpia onnettomuuksia.

  • Haluatko leikkipaikalla
    A. Korjata turvallisuuspuutteet
    B. Ennaltaehkäistä turvallisuuspuutteet

On tärkeää pyytää välineiden valmistajilta huolto-ohjeet välineille, jos niitä ei ole toimitettu välineiden mukana, sekä seurata näitä ohjeita tarkasti. Huolto-ohjeet perustuvat yleensä valmistajien vuosien kokemukseen ja niitä seuraamalla varmistetaan leikkivälineelle mahdollisimman pitkää elinkaarta. Selvitä myös huollon sekä huoltamattomuuden vaikutus takuuehtoihin.

Puuosien huollolla vaikutat suoraan välineen elinkaaren pituuteen. Puu on elävä materiaali, ja siihen kuuluu luonnostaan säänvaihteluiden sekä puun kuivumisen takia syntyvät pienet halkeamat. Kun on kuivaa halkeamat suurenevat, ja kostean sään vallitessa halkeamia ei välttämättä enää näe lainkaan.
Riippuen kohteesta, voi leikkiväline sijaita suojaisassa puistossa varjostavien puiden alla, tai keskellä porottavaa aurinkoa torialueella. Välineen sijaintipaikka vaikuttaa oleellisesti leikkivälineen elinkaareen, mutta sijaintia tärkempää on huoltoväli. Kuuma suora auringonpaiste, tai tarkemmin UV-säteily, kuluttaa puisten leikkivälineiden suojaavaa pintaa eli maalia. Joissain puistossa pintakäsittelyn uusintaa pitää suorittaa jo viidessä vuodessa, kun toisissa maalipinta pysyy siistinä ja suojaa puuosia jopa kymmenen vuotta. Hyvällä ja säännöllisellä puuosien pintakäsittelyllä pidetään leikkivälineet siistinä ja leikkiin kutsuvina, sekä puun normaalista elämisestä johtuvat halkeamat hallinnassa.

Kuluvien osien tarkistaminen saattaa vaatia leikkivälineen osittaista purkamista. Kuluvat osat eivät hajoa itsekseen. Osat kuten esimerkiksi keinu- tai karusellilaakeri kuluvat siihen pisteeseen, että murtuvat liikkeen ollessa kovimmillaan. Tämän on todettu aiheuttavan käyttäjilleen vammoja kuten lonkkamurtumia tai murtumia raajoihin. Pahimmassa tapauksessa törmäys maahan aiheuttaa päähän kohdistuvia iskuja, mitkä pahenevat, kun turva-alustoissa on puutteita. Kuluvien osien tarkistamista, sekä osien vaihtaminen ennen rikkoutumista on siis ensiarvoisen tärkeää varmistaessaan että leikkipaikka on turvallinen käyttäjilleen.

Leikkivälineen perustus tulee olla vakaa ja ehjä. Kun leikkivälineen alustana on soraa, hiekkaa tai haketta, on perustusten tarkistaminen suhteellisen helppoa. Maa kaivetaan auki, jotta voidaan tarkistaa tolppa ruoste- tai lahovaurioiden varalta. Mahdolliset betoniperustukset ovat kuitenkin sellaisessa syvyydessä tavanomaisesti, ettei niihin pääse käsiksi normaalin huoltokäynnin yhteydessä vaan se vaatisi koko leikkivälineen alustan ylös kaivamista. Suosittelenkin kokeilemaan leikkivälinettä kuten lapsikin sen tekee. Kun aikuinen keinuu, huomaa hän helposti lonksuuko jokin keinutelineen tolpista. Kiipeilytelinettä ravistamalla ja kiipeillessä havaitaan myös helposti ylimääräistä huojuntaa ja ongelmat välineen stabiliteetissa. Tämän jälkeen on huomattavasti helpompaa paikallistaa mahdolliset ongelmakohdat välineen perustuksessa.

On siis monta syytä miksi leikkipaikkoja kannattaa huoltaa järjestelmällisesti. Jos et kuitenkaan ole varma omistamanne leikkivälineiden huoltotarpeista, olethan yhteydessä meihin.
Jens Lindgren
Jens Lindgren
Myyntipäällikkö, PlayCare Pohjoismaat
PlayCare, p. 040 746 3608
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/