Suunnittele mitä teet, toteuta kuten suunnittelit

Leikki- ja liikuntapaikkojen kunnossapitoon kannattaa asettaa pitkän tähtäimen tavoitteita.

Pitkän tähtäimen suunnittelu leikki- ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa. Termikin jo viittaa, että kyseessä on suunnitteluprosessi, joka tähtää tiettyyn tai tiettyihin tavoitteisiin, jotka eivät ole saavutettavissa lyhyellä aikavälillä. 

Yleensä puhutaan pitkän tähtäimen suunnittelusta yritysmaailmassa, mutta miksi ajatusta ei voisi jalkauttaa myös leikki- ja liikuntapaikkojen maailmaan?

Jotta ymmärrämme pitkän tähtäimen suunnittelun tarkoituksen, on hyvä varmistaa mitä muita suunnitteluprosesseja on käytettävissämme. Lyhyen tähtäimen suunnittelu ratkaisee käsillä olevan ongelman, kuten rikkoutuneen laitteen korjaamisen. Tällä suunnitelmalla ratkaisemme haasteita yleensä vuoden sisällä.

 


Keskipitkän tähtäimen suunnittelun avulla kehitetään pidempiaikainen ratkaisu lyhyen tähtäimen ongelmaan, kuten esim. huolto-ohjelman tai kunnossapitosopimuksen käyttöönotto ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Tämän katseluväli on jo usea vuosi.

 

Lue lisää PlayCaren tarkastuksista täältä.

Pitkän tähtäimen suunnittelu tehdään yleensä vähintään neljäksi vuodeksi, mutta minulla on kokemusta projekteista, joissa pitkän tähtäimen suunnittelua on tehty jopa 25 vuodeksi. Tässä suunnitteluprosessissa otetaan myös huomioon keskipitkän tähtäimen tavoitteet osana kokonaisuutta. Kun kyseessä on merkittävä kokonaisuus leikki- ja liikuntapaikkoja yhden kunnan alueella tai koko maassa, on tarpeen kehittää objektiiviset mittarit millä sekä ohjata että arvioida kunnossapitoa.

Vastuullisuusarvioinnissa tarkastetaan esimerkiksi kunkin kohteen Turvallisuus, Leikkiarvo ja Yleinen kunto.

 

KIINTEISTÖYHTIÖINDEKSI KUVA, VASTUULLISUUSARVIOINTI 2019, keskiarvot:

KIINTEISTÖYHTIÖINDEKSI1.jpg

Selkeä mittaristo antaa objektiivisen kuvan niin koko leikki- ja liikuntapaikan tilanteesta, kuin osoittaa mitkä kohteet tulisi priorisoida minkäkin mittarin näkökulmasta.

Systemaattinen ja ennaltaehkäisevä kunnossapito vaatii aina hyvän suunnitelman tämän työn pohjaksi. Hyvin suunniteltu työ varmistaa että vähäiset resurssit ei mene hukkaan, ja on osoittanut että samalla rahamäärällä voidaan saada monkinkertainen tuotto kunnossapidon näkökulmasta. Älä maksa turhasta, vaan suunnittele mitä teet ja tee kuten suunnittelit.

Tilaa vuosikello käyttöösi ilmaiseksi!

Kiinnostaako miten Teidän kohteet vertaantuu muiden vastaajien kohteisiin? Puuttuuko teiltä vielä pitkän tähtäimen suunnitelma leikki- ja liikuntapaikkojen kunnossapidon avuksi? Ota yhteyttä!

Jens Lindgren
Jens Lindgren
Myyntipäällikkö
PlayCare
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/