PlayCare etupenkillä kestävän kehityksen kelkassa

”Kehitys loppuu tyytyväisyyteen”. Sanontaa on viime vuosina viljelty niin yritysjohtajien kuin urheilutähtienkin juhlapuheissa jo kyllästymiseen asti, mutta usein kuluneimmankin kliseen taustalla itää totuuden siemen. Poikkeuksellisen hyvin lause soveltuu ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseen.

Ympäristövastuulliset toimintamallit vanhentuvat nopeasti, jos niitä ei pyritä tietoisesti kehittämään eri teollisuudenaloilla jatkuvasti kiihtyvän teknologisen kehityksen rinnalla. Tämän tiedostamme myös PlayCaressa, jossa on viime vuosina pyritty kehittämään koko organisaation läpäisevää ympäristötyötä; olemme ylpeitä tähän mennessä saavuttamistamme asioista, mutta emme tyydy siihen missä nyt olemme. Jatkamme ekologisesti kestävän ja vastuullisen toimintamme kehittämistä osana koko Lappset Group Oy:n Pohjantähti-visiota. 


Miten ekologisesti kestävä ajattelu ja toiminta sitten tällä hetkellä näkyvät PlayCaren arjessa? Se vaihtelee suuresti eri työtehtävien mukaan. Joskus ympäristöteot saattavat olla pieniä, mutta eivät silti koskaan merkityksettömiä. Vaikkapa valojen sammuttaminen toimistolta lähtiessä sekä tiski- ja pyykkikoneiden pyörittäminen vain niiden ollessa täysiä tarjoavat toimistoarjessa mahdollisuuksia jokapäiväisiin ja vaivattomiin, mutta silti tehokkaisiin ja tarpeellisiin ympäristötekoihin. Kenttätyössä pyrimme huomioimaan ekologisuuden esimerkiksi huolto-, asennus- ja tarkastustöiden suunnittelussa. Leikki- ja liikunta-alueiden tarkastukset ja huollot on ryhmitelty postinumeroalueittain, minkä ansiosta vältämme turhat edestakaiset ajomatkat. Asennus- ja huoltotöissä PlayCare erottelee eri metallien ja kyllästetyn puun kaltaiset materiaalit toisistaan ja toimittaa ne työssä syntyneen jätemaan ohessa ympäristölain mukaisesti jätteenkäsittelyasemille.  

 

Ruohonjuuritason ohella kestävän kehityksen ajatusmallit näkyvät myös PlayCaren organisaatiotason päätöksissä, palvelutuotannossa ja laitehankinnoissa. Keväällä 2017 PlayCare toi ensimmäisenä Suomeen monipuolisen alustojen puhdistuspalvelun. Tekonurmien sekä kumi-, hiekka-, sora- ja hakealustojen tehokas ja laadukas puhdistaminen tarjoaa ekologisen ja edullisen vaihtoehdon koko pinnoitteen uusimiselle. Esimerkiksi 400 m2 laajuisen leikkialueen turvasoran vaihtaminen on kolmen päivän työ, kun vastaavan kokoisen alustan perusteellinen puhdistus puolestaan hoituu yhdessä päivässä, leikkijöiden turvallisuudesta piiruakaan tinkimättä. Kustannuksien osalta turva-alustojen puhdistaminen osoittautuu usein alustan materiaalista ja paksuudesta riippuen jopa moninkertaisesti soran vaihtamista edullisemmaksi vaihtoehdoksi.

Samalla kaivuutyöt ja –jätteet jäävät tyystin syntymättä, eikä puhdistuksessa käytetä lainkaan kemikaaleja, sillä alustasta riippuen puhdistus tehdään joko mekaanisesti tai korkeapainepesulla. Puhdistaminen todella kannattaa, sillä säännöllisesti puhdistetun alustan elinkaari venyy jopa kymmenen vuotta puhdistamatonta alustaa pidemmäksi.

Samoja kestävän kehityksen periaatteita noudattelee myös vuonna 2015 lanseerattu Uusi Elämä –palvelu. Maallikon silmissä ränsistyneiltä ja lähes purkukuntoisilta vaikuttavilla leikkipuistoilla ja –välineillä on usein osaavan ammattilaisen käsissä jäljellä vielä useita hyviä käyttövuosia. Uusi Elämä –palvelu tarjoaa nimensä mukaisesti leikkivälineille ja kokonaisille leikkialueille uuden elämän. Materiaalien laadukas pintakäsittely, turva-alueiden kunnostaminen ja muut korjaustyöt tarjoavat miellyttävän ja vastuullisen vaihtoehdon kokonaan uusien tuotteiden tilaamiselle. Tätä kirjoittaessani palvelu on vuoden 2017 aikana tarjonnut uuden elämän jo 174:lle leikki- tai liikunta-alueelle.

Kuten kirjoituksen alussa totesin, me täällä PlayCaressa voimme yhä parantaa ja tehostaa toimintaamme useilla eri osa-alueilla. Samalla haastamme kaikki lukijamme hyppäämään mukaan ekologisesti kestävän kehityksen kelkkaan. Pohditaan ja tehdään kukin tahoillamme ympäristötekoja parhaamme mukaan, olivat ne sitten pieniä tai suuria. 

Henri Nyholm,

Markkinointisuunnittelija

henri.nyholm@lappset.com