Turva-alustan vaikutus leikkipaikan turvallisuuteen, osa 1

Turva-alustat ovat tärkeässä osassa leikkipaikan viihtyisyydessä ja turvallisuudessa. Huonosti hoidettuna ne lyhentävät koko leikkipaikan elinkaarta merkittävästi sekä moninkertaistavat leikkipaikkaan liittyviä riskejä.

Turvahiekka

Hake

Tekonurmi

Valettu turva-alusta

Vaihtoehtoja turva-alustoiksi on nykyään olemassa hyvin monipuolisesti. Alustat voidaankin jakaa kahteen päätyyppiin: irtomateriaalit ja synteettiset materiaalit. Irtomateriaaleilla tarkoitetaan yleensä erilaisia leikkipaikoille kehitettyjä sora- tai hakelaatuja. Synteettisiin materiaaleihin taas kuuluvat turvalaatat, valetut kumialustat sekä tekonurmi, jonka alla on riittävä joustokerros.

PlayCare on tarkastanut Suomessa vuosien varrella yli 46 000 leikkipaikkaa. Näitä raportteja tutkimalla olen huomannut, että iso osa havaituista turvallisuuspuutteista liittyy juuri turva-alustoihin.

Mihin kaikkeen huonosti asennetuilla tai liian harvoin hoidetuilla turva-alustoilla on vaikutusta?

Tutkitaanpa hiukan länsinaapurimme tilastoja (Konsumentverket KO, Korta skadefakta NR 1:2008), Ruotsissa kun leikkipuistokulttuuri on varsin samanlainen kuin Suomessa. Putoaminen leikkivälineestä aiheuttaa ruotsalaisten tilastojen mukaan suurimman osan, peräti 62 %, arvioidusta 19 000:sta onnettomuudesta. Luunmurtumat (32 %) sekä aivotärähdykset (7 %) ovatkin putoamisista johtuvia vakavimpia vammoja.

On selvää, että kaikki vammat eivät johdu putoamisesta liian kovalle alustalle ja että putoaminen kumipintaisen alustan päälle on aina riskipitoisempaa kuin putoaminen irtomateriaalille. Karrikoiden voidaan sanoa, että irtomateriaalit ottavat putoamisesta aiheutuvan iskun paremmin vastaan, ja iskun voima jakaantuu tasaisesti ympäröivään alustaan. Kumipintainen alusta taas joustaa, mutta ”lyö” takaisin lähes samalla voimalla jolloin riski pitkien luiden murtumiselle kasvaa. On tärkeä muistaa, että turva-alustan tarkoitus on vähentää päähän kohdistuvia vakavia vammoja.

tekonurmi

Huonokuntoinen ja likainen tekonurmialusta

Miten voimme ennaltaehkäistä päähän kohdistuvia vammoja parhaiten?

  1. Valitaan aina eurooppalaisen ulkoleikkipaikkavälinestandardin (EN 1177) täyttävä alusta leikkipaikalle. Kaikilla ulkoleikkivälineillä on tietty putoamiskorkeus (eli korkein mahdollinen kohta josta on mahdollisuus pudota), minkä perusteella arvioidaan kunkin turva-alustan paksuus.
  2. Turva-alustan asennuksen jälkeen, ennen alueen käyttöönottoa, varmistetaan HIC-testillä (Head Injury Criterion) kunkin alustan kriittinen putoamiskorkeus. Tarkistetaan siis teknisesti, soveltuuko juuri tämä alusta juuri tälle välineelle.
  3. Ei unohdeta alustan kunnossapitoa. Määritetään kullekin leikkipaikalle sekä alustalle huoltovälit ja huoltotoimenpiteet, sekä varmistetaan että kunnossapidosta vastaavilla henkilöillä on riittävä osaaminen alustojen rutiininomaisen huollon suorittamiseksi.

 

Lue blogin toinen osa: Turva-alustan vaikutus leikkipaikan turvallisuuteen, osa 2

 

Ota yhteyttä, jos haluat apua turva-alustasi turvallisuuden arvioinnissa, mittaamisessa ja alustan huoltotarpeiden määrittelyssä: playcare@lappset.com tai 040 7463608, Jens Lindgren, myyntipäällikkö. 

Tarvitseeko alusta vaihtaa vai voiko sen vielä korjata?

Tilaa ilmainen opas oheisella lomakkeella sähköpostiisi.

Jens Lindgren
Jens Lindgren
Myyntipäällikkö
PlayCare
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/