Turva-alustan vaikutus leikkipaikan turvallisuuteen, osa 2

Turva-alustat ovat tärkeässä osassa leikkipaikan viihtyisyydessä ja turvallisuudessa. Huonosti hoidettuna ne laskevat koko leikkipaikan elinkaarta merkittävästi sekä moninkertaistavat leikkipaikkaan liittyviä riskejä.

PlayCare on tarkastanut Suomessa vuosien varrella yli 46 000 leikkipaikkaa. Näitä raportteja tutkimalla olen huomannut, että iso osa turvallisuuspuutteista liittyy juuri turva-alustoihin. Turva-alustat ovat kustannuksiltaan leikkipaikan suurimpia investointeja, mikä varmasti vaikuttaa negatiivisesti niiden uusimishaluun. Tämä on usein syynä sille, että korjausvelkaa syntyy juuri alustoissa. 

Mitä jos leikkipaikkojen turva-alustojen uusimisen rinnalla panostettaisiin näiden säännölliseen huoltoon ja kunnossapitoon? Toki monessa kunnassa ja kaupungissa jo näin tehdäänkin, mutta isossa osassa olisi vielä selkeästi kehitettävää.

Pienikin muutos kunnossapidon arjessa voi merkittävästi vaikuttaa investointikustannuksiin pitkällä tähtäimellä, kun leikkipaikkojen ja turva-alustojen uusimisväli pitenee.

Turva-alustan asennus

Monitoimiareenan alustan asennustyötä

Turva-alustan merkitys

Turva-alustan tarkoitus on minimoida päähän ja aivoihin kohdistuvia vammoja.

Tällöin on tärkeää, että alusta joustaa riittävästi ja putoamisesta johtuvan iskun voima jakaantuisi tasaisesti alustaan. Yleisen turvallisuuden vuoksi on myös huomioitava, että alusta on tasainen ja riittävän laajalle alueelle asennettu.

Synteettisten alustojen hyvä vedenläpäisykyky taas varmistaa, että pinta kuivuu nopeasti sateen jäljiltä eikä ole liukas. Huono vedenläpäisykyky on myös merkki siitä, että alustaan on päässyt hienoainesta, joka esimerkiksi valetuissa kumipinnoissa tukkii alustan huokosia. Ei ole lainkaan epätavallista, että kumialustoissa kasvaa levää ja sammalta tästä johtuen.

 

Turva-alustan puhtaus

Turva-alustan vaikutus alueen hygieniaan on myös merkittävä. TÜV SÜD:n tukimuksessa (2004) Sandmaster GMBH:n toimeksiannosta todettiin, että puhdistumattomassa irtomateriaalissa on selvästi enemmän parasiittejä kuin puhdistetussa. Näytealueen puhdistuksissa todettiin alustasta poistetuksi parasiittejä kuten jouhimatoja ja lapamatoja sekä näiden munia.

Alustan puhdistus

Kumialustan puhdistus

Miten varmistetaan turva-alustan riittävyys?

  • Varmista leikkivälineen asennusohjeesta, että turva-alusta on asennettu riittävän laajalle alueelle. Esimerkiksi keinutelineen turva-alue voi ulottua jopa 4 metrin päähän orresta sen molemmille puolille.
  • Onko irtomateriaalista koostuvassa alustassa kovia kohtia tai onko alustamateriaalia liian ohut kerros? Tarkista pitkällä metallipiikillä kerrospaksuus. Jos joudut käyttämään voimaa työntäessäsi metallipiikkiä maahan, on alusta todennäköisesti jo ehtinyt tiivistyä ja muuttua liian kovaksi. Jos et ole varma alustan kunnosta, kannattaa tilata HIC-testi. (Tilaa HIC-testi tästä!)
  • Turva-alue tulee olla tyhjä esteistä jotka ovat kovia ja teräviä. Näihin kuuluvat niin pensaat, puut kuin kalusteetkin. Turvasorassa ei saa olla kiviä tai muuta riskimateriaalia pinnan alla piilossa, eikä synteettisten alustojen (kuten kumilaatat tai tekonurmi) tulisi olla lian peitossa.
  • Valetut pinnat ja turvalaatat tulee pitää puhtaana. Hiekka ja sora on syytä puhdistaa pinnalta säännöllisesti. Paras tulos tulee märkäpuhdistuksella, joskin on varottava, ettei pintaa riko esim. paineruiskulla jossa on liian kova vedenpaine.
  • Turvalaatat saattavat vuosien kuluessa irrota toisistaan tai tekonurmen saumat aueta. Näitä pieniä puutteita on tärkeä korjata heti. Turvalaattojen väliin kulkeutuu helposti hiekkaa ja muuta pienainesta, jolloin korjaaminen vaikeutuu huomattavasti.
  • Turvasoraan syntyy helposti kuoppia varsinkin keinuistuinten alle. Kuopan syventyminen päättyy vasta, kun riittävän kova kohta (kuten kivi) paljastuu. Myös synteettiset pinnat kuluvat ja monesti nähdäänkin esim. mopoilijoiden jäljiltä rikkoutuneita kumi- ja tekonurmipintoja. Hiekkatekonurmessa on tärkeä varmistaa täytehiekan riittävyys sekä alustan säännöllinen puhdistus hiekkatäytteen tasoittavalla harjauksella. Valetun alustan kulumat korjataan valamalla uusi pinta tilalle. On hyvä muistaa, että täysin sama sävy voi olla vaikea löytää, ja varsinkin korjatun alueen reunat erottuvat lähes aina muuhun pintaan nähden.

Ota yhteyttä, jos haluat apua turva-alustasi turvallisuuden arvioinnissa, mittaamisessa ja alustan huoltotarpeiden määrittelyssä: playcare@lappset.com tai 040 7463608, Jens Lindgren, aluemyyntipäällikkö.

Tarvitseeko alusta vaihtaa vai voiko sen vielä korjata?

Tilaa ilmainen opas oheisella lomakkeella sähköpostiisi.

Jens Lindgren
Jens Lindgren
Myyntipäällikkö
PlayCare
https://www.linkedin.com/in/jenslindgren/