Leikkipaikan turvallisuus on omistajan vastuulla

Tiesithän, että leikki- ja liikuntapaikkojen omistajilla on vastuu säilyttää kohteet turvallisina? Jo laissakin sanotaan, että alueella ei saa aiheutua vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Toiminnanharjoittajalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot ja hänen on arvioitava niihin liittyvät riskit.

onnettomuudet.JPG turvallisuustarkastus.JPG

Olemme koonneet julkaisun, josta käy ilmi keskeiset vastuuasiat leikkipaikan omistajan näkökulmasta.

Mitä on oikea tieto ja miten riskit arvioidaan?