15.9.2020

Lappset ja Lapin AMK solmivat kumppanuussopimuksen mm. älykkäiden, liikunnallisten ja leikillisten rakennettujen ympäristöjen kehittämiseksi

Lapin AMKn kuntoilupiha 2020 Kurtti Petra.jpg Lapin ammattikorkekoulun Rovaniemen kampukselle on valmistunut opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön kuntoilu- ja yhdessäoloalue Lappsetin valikoiman tuotteilla. Kuva: Petra Kurtti

Lappset Group Oy ja Lapin ammattikorkeakoulu Oy ovat sopineet strategisia ja operatiivisia kehittämistavoitteita tukevasta kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Yhteistyötä tullaan tekemään erityisesti rakentamisen, liikunnan ja kansainvälisen kaupan osaamisessa. Sopimus on voimassa tällä erää kolme vuotta, ja se astuu voimaan 1.1.2021.

Tyhjän päälle kumppanuutta ei tarvitse rakentaa, sillä yhtiö ja ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan mm. opiskelijoiden työharjoittelujen ja opinnäytetöiden ja vierailuluentojen ja tuotesuunnittelun muodossa. Rovaniemen kampukselle vastikään valmistunut opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia lisäävä kuntoilualue on myös yksi esimerkki yhteistyöstä.

Näiden lisäksi Lappset on tukenut Lapin AMK:a varainhankinnassa ja kartuttanut opiskelijoille suunnattua stipendirahastoa painottaen sopimuksessa mainittuja aloja kansainvälisyyttä ja monipuolisen kielitaidon merkitystä unohtamatta. Ammattikorkeakoulu julistaa stipendit haettaviksi ja valitsee saajat.

Sopimusyhteistyössä kehitetään muun muassa älykkäitä, liikunnallisia ja leikillisiä ympäristöjä

Tiedonvaihtoa ja asiantuntijayhteistyötä tullaan tekemään muun muassa ammattikorkeakoulun teknologisilla vahvuusalueilla kuten tekoälyn, älykkäiden ympäristöjen ja laitteiden suunnittelussa sekä liikuntakasvatuksessa ja kieli- ja kulttuuriosaamisessa.

"Kolmen vuoden sopimuskausi mahdollistaa pitkäjänteisen ja systemaattisen yhteistyön. Kasvustrategiaamme kuuluu vahvasti kansainvälinen aspekti ja digitalisaatio on myös meillä päivän sana," valottaa henkilöstöjohtaja Raisa Jyrkinen sopimuksen merkitystä Lappsetille.

Ammattikorkeakoulun rehtori Riitta Rissanen iloitsee uusista yhteistyömahdollisuuksista Lappsetin kanssa, joka on kansainvälisesti vahva toimija.

"Lämmittää erityisesti, että sopimuksen alaan kuuluvat digitalisaatio ja kansainvälinen kieli- ja kulttuuriosaaminen, joista on hyötyä myös opiskelijoillemme. Myös liikunta-alalta löytyy uusia mielenkiintoisia tutkimusavauksia."

Myös perinteiset yhteistyömuodot koulutuksen osalta ovat mukana

Muina käytännön yhteistyömuotoina tulevat kysymykseen esimerkiksi henkilöstökoulutukset, opiskelijoiden työharjoittelut, opinnäytetyöt ja oppimistehtävät, mentor-toiminta ja oppimisympäristöihin liittyvä yhteistyö.

Yhteistyötä koordinoivat Raisa Jyrkinen Lappsetiltä ja Kai Ryynänen Lapin AMKilta. Yhteyshenkilöt laativat kumppanuussopimuksen liitteeksi toimintasuunnitelman, jossa kuvataan tarkemmin yksityiskohtaisemmat teemat ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan ja tarkistetaan vuosittain.