9.2.2023

Lappset-stipendin sai maisema-arkkitehti Eetu Mykkänen

Mykkänen Eetu.jpg Maisema-arkkitehti Eetu Mykkänen palkittiin Lappsetin stipendillä ansiokkaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstään. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun valitsema työ keskittyi paikan identiteetin merkityksen huomioimiseen maisema-arkkitehdin työssä.

Diplomityössään Mykkänen käsittelee identiteettiä ja sen merkitystä maisema-arkkitehdeille. Stipendi luovutettiin Eetu Mykkäselle 8. helmikuuta 2023 Jyväskylässä pidettyjen Viherpäivien yhteydessä.

Maiseman identiteetin ymmärtämistä pidetään itsestään selvänä osana maisema-arkkitehdin tai arkkitehdin työtä. Eetu Mykkäsen diplomityö kuitenkin osoittaa, että identiteetti on usein kuviteltua moniulotteisempi ilmiö, jonka syvällinen ymmärtäminen on alalla heikkoa. Onkin tärkeää lisätä suunnittelijoiden ymmärrystä identiteetin rakentumisesta ja maisema-arkkitehdin keinoista vaikuttaa niin paikan identiteettiin kuin sitä kautta myös asukkaiden ja paikan kokijoiden henkilökohtaisiin identiteetteihin. 

Tiloilla, toiminnoilla ja symboliikalla on mahdollista sekä tuoda esiin että marginalisoida identiteettejä. Diplomityössään Identiteetin paikka - eli mitä identiteetti on ja miksi sillä on maisema-arkkitehdille merkitystä Mykkänen käyttää esimerkkinään Kontulan keskuksen ideakilpailun aineistoa. Hän osoittaa, että alan aineistossa identiteettiä käsitellään usein pintapuolisesti, vailla inhimillistä ja sosiaalista ulottuvuutta.

Lappset-toimikunnan mukaan diplomityön aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä ja teoreettisesti kiinnostava. 

”Työ on kriittinen ja herättävä keskustelunavaus identiteetin merkityksestä maisema-arkkitehtuurille. Se korostaa suunnittelijan vastuuta paikkojen ja sitä kautta laajemmin ihmisten identiteettien muovaamisessa. Vaikutamme identiteetteihin – teemmepä sen tietoisesti tai emme”, valintaa perustellaan.

Lappset-stipendi on palkinto parhaasta maisema-arkkitehtuurin diplomityöstä. Se myönnetään vuosittain Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman ansiokkaan diplomityön tekijälle. Palkinnon suuruus on 2 000 euroa ja sen lahjoittaa Lappset Group Oy. Stipendi on osa Lappset-konsernin sosiaalista vastuullisuutta ja korkeakouluyhteistyötä.

Työn valvojana toimi professori Jyrki Sinkkilä ja ohjaajana Pekka Tuominen (filosofian tohtori, Helsingin yliopisto).
 
Eetu Mykkäsen ansiokkaaseen diplomityöhön voit tutustua tästä.

Lisätietoja:
Eetu Mykkänen
eetu.mykkanen@iki.fi

Emilia Weckman
emilia.weckman@aalto.fi
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Erkki Ikäheimo
erkki.ikaheimo@lappset.com
Johtaja, Design & Innovations & Legal