1.6.2020

Porin Perkonpuiston maisemasuunnittelukilpailu käynnistyy kesäksi

Ilmakuva_Perkonpuistosta_Porinkaupunki.jpg Noin 9,8 hehtaarin kokoinen Perkonpuisto Porissa tarjoaa maisema-arkkitehtuurin ja -suunnittelun opiskelijoille oivan tilaisuuden päästä suunnittelemaan kestävää kehitystä tukevan ja eri-ikäisille kaupunkilaisille suunnatun puistokokonaisuuden. Valokuva: Ilmakuva/Porin kaupunki.

Porin kaupunki järjestää maisemasuunnittelukilpailun yhteistyössä suomalaisen leikki- ja liikuntapaikkavälineitä sekä teemapuistoja ja kadunkalusteita valmistavan yrityksen Lappset Group Oy:n kanssa yrityksen 50-vuotisjuhlavuonna. Kilpailun suunnittelukohteeksi on valittu Länsi-Porissa sijaitseva 9,8 hehtaarin kokoinen Perkonpuiston viheralue. Kilpailuaika päätettiin poikkeuksellisesti käynnistää jo kesäksi.

– Kilpailuun osaa ottavilta kouluilta tuli toive, että kilpailuaika käynnistettäisiin jo kesäksi, jotta esimerkiksi työttömäksi jäävät opiskelijat voisivat tehdä opintoihin liittyvää tai osaamistaan ylläpitävää työtä kesän ajan. Halusimme ehdottomasti tukea osaltamme opiskelijoita tässä ja käynnistää kilpailun aikaistetusti, kertoo Porin kaupungin suunnitteluhortonomi Katja Tuomala.

Suunnittelukilpailu alkaa 1. kesäkuuta. Varsinainen kilpailuseminaari, maastokäynti ja kilpailijoiden lähettämiin lisäkysymyksiin vastaaminen järjestetään kuitenkin normaaliin tapaan syksyllä. Myös ehdotusten palautusaika on alkuperäisen suunnitelman mukaan tammikuun alussa 2021.

Kestävä ympäristörakentaminen Perkonpuiston kilpailun tavoitteena

Päätavoitteiksi Perkonpuiston suunnittelukilpailuun asetetaan kestävän ympäristörakentamisen (KESY) kriteerien noudattaminen, kunnossapitoresurssien huomioiminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen luontopohjaisin ratkaisuin sekä eri käyttäjä- ja ikäryhmien huomioiminen puiston toiminnallisuudessa. 

–  Perkonpuisto toimii läntisen Porin alueen ”keskuspuistona”, joten toivomme sen olevan tulevaisuudessa mieluinen paikka mahdollisimman monelle eri käyttäjäryhmälle. Viher- ja maisemasuunnittelun alat kehittyvät hurjaa vauhtia ja arvostus luontoa kohtaan vahvistuu etenkin näinä poikkeusaikoina. Odotamme siksi innovatiivisia ajatuksia kilpailuehdotuksiin, joissa yhdisteltäisiin luonnon monimuotoisuutta puiston toiminnallisuuteen ja resurssiviisaaseen ylläpitoon rohkean saumattomasti, tarkentaa Tuomala.

Järjestyksessään 45. maisemasuunnittelun kilpailu tarjoaa alan opiskelijoille aidon suunnittelukohteen

Lappset Group Oy on järjestänyt rakennetun ympäristön maisemasuunnittelun aluekilpailuja yli neljän vuosikymmenen ajan yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa. Ideakilpailun tavoitteena on tarjota alan opiskelijoille konkreettinen suunnitteluhaaste osana heidän opiskelujaan. Kilpailu kannustaa lisäksi tiimityöskentelyyn ja toimii esimerkkinä aidosta asiakasyhteistyöstä. Suunnittelukilpailut ovat osa Lappsetin yleishyödyllistä toimintaa sekä korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyötä.

45. kerran järjestettävään suunnittelukilpailuun voivat osallistua maisema-, ympäristö- ja miljöösuunnittelun sekä maisema-arkkitehtuurin opiskelijat yksin tai ryhmässä osana heidän opintojaan. Kutsu lähetetään Suomen maisemasuunnittelualan korkeakouluille ja oppilaitoksille sekä soveltuvin osin ulkomaisille oppilaitoksille. Lisäksi Suomessa opiskelevat maisemasuunnittelualan vaihto-opiskelijat voivat osallistua kilpailuun. 

Ajankohtaiset tiedotteet kilpailuun liittyen, kilpailuohjelma ja lähtöaineisto löytyvät osoitteesta  www.pori.fi/perkonpuiston-maisemasuunnittelukilpailu. Kilpailua voi seurata myös asiatunnisteilla #rakastuporiin ja #lappset50.

Lisätietoja antaa:
- Katja Tuomala, suunnitteluhortonomi, Porin kaupunki, puh. 044 701 1808, etunimi.sukunimi@pori.fi
- Aarni Mertala, konseptipäällikkö, Lappset Oy, puh. 0400 328 481, etunimi.sukunimi@lappset.com