HIC- testauksella varmistat alustojen riittävän iskunvaimennuksen.

  • HIC-testillä määritetään alustan kriittinen putoamiskorkeus, joka puolestaan määrittää iskunvaimennuksen.
  • Testaus varmistaa, että alustan iskunvaimennus on EN 1176-1:2008 turvanormien mukainen.
  • Tuotteen putoamiskorkeudesta tai vähän sen yläpuolelta suoritetun pudotuksen HIC arvon tulee olla alle 1 000.
  • HIC-testaukseen vaaditaan ammattimainen kalusto ja asiantuntija.
  • Sertifioitu tarkastajamme mittaa leikkialueen alustan jousto-ominaisuuden siihen tarkoitetulla mittalaitteella.
  • Saat mittaustuloksista helposti tulkittavan raportin, joka sisältää alueen tai välineen pohjakuvan mittauspisteineen.
  • HIC-testi tulisi suorittaa osana käyttöönottotarkastusta.
  • Puiston omistaja on yhtälailla vastuussa puiston turva-alustan kunnosta kuin välineistäkin.
HIC, HIC-testaus, HIC-tarkastus

Leikkipaikan turvamääräykset

HIC- testaus varmistaa alustan turvallisuuden

Kunnossa oleva turva-alusta antaa suojaa putoamisen varalta, vähentää kaatumis-tai liukastumisriskejä. Se voi toimia myös maisemallisena tai ohjaavana elementtinä aluekokonaisuudessa. Mittauksen avulla varmistat, että alusta täyttää turvallisuusvaatimukset ja vastaavasti vältyt alustojen turhilta uusimisinvestoinneilta.


HUOM!

Puiston omistaja on yhtä lailla vastuussa puiston turva-alustan kunnosta kuin välineistäkin.

Voiko turva-alustan vielä korjata vai pitääkö se vaihtaa?

Lataa tästä selkeä opas kartoittamaan tilannetta, milloin turva-alustan vaihto on ajankohtainen.

Miten turva-alustan kunto vaikuttaa leikkialueen turvallisuuteen?

Lue lisää kaksiosaisesta blogistamme.

Kokeneet asiantuntijat
41 005 tehtyä tarkastusta
142 034 tarkastuksen yhteydessä raportoitua turvastandardien vastaisuutta
399 360tehtyä työtuntia