Aina ei tarvitse hankkia uutta.

PlayCaren Uusi Elämä –palvelu jatkaa alueella olevien leikki-/liikuntatuotteiden

sekä puisto- ja kadunkalusteiden elinkaarta sekä tukee kestävää kehitystä.